No822周景暄猫茸茸写真套图39P周景暄爱尤物

No822周景暄猫茸茸写真套图39P周景暄爱尤物

五脏率以毛折死者,皮毛得血气而充,毛折则精气败矣,故皆死。肺主身之皮毛,故其华在毛,其充在皮。

手之三阴,从脏走手,故手太阴脉发于此。若其微小,亦以阴虚血燥而为消瘅也。

盖五色之决,不独于明堂也。引垂居外,谓明显开豁也。

三焦者,本全体之大脏,统上、中、下而言也。 迟为寒矣,而伤寒初退,余热未清,脉多迟滑,是迟不可以概言寒,可温中乎?

故用重以镇之,甘以缓之,辛以散之之法。 自大肠而上,复循胃口。

五气者,五脏之使也,五时之副也。肝木不足,土反乘之,故湿溢肢体,是为溢饮,若其微涩而为螈挛,为筋痹,皆血不足以养筋也。

Leave a Reply